Bodzanów , Małopolskie

Mieszkanie | 122 000 zł | 3 pokoje | 61,63 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 września 2019 roku o godz. 15:00 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku nr 40 (budynek 3 kondygnacyjny: przyziemie, parter, pierwsze piętro, najprawdopodobniej z lat 70-tych XX wieku o konstrukcji murowanej, budynek nie jest ocieplony ) o powierzchni użytkowej 61,63 m2 (lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze, składa się z 3 pokoi, garderoby, kuchni, przedpokoju, korytarza oraz łazienki, do lokalu przynależą pomieszczenia na strychu - brak dostępu, brak wejścia), położonej w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu (działki nr 224/3 o powierzchni 0,02 ha, objętej KW o nr KR1I/00022038/3) oraz części wspólne budynku w 1/2 części, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00022226/8.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 183.000,00 -zł


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 122.000,00 -zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 18.300,00-zł


Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.


Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Image things

Bodzanów , Małopolskie

623 250 zł | 293,70 m2

  • cena: 623 250 zł
  • 2 122 za m2