Brzeg , Opolskie

Mieszkanie | 114 000 zł | 3 pokoje | 77,05 m2

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 11 w Brzegu, przy ul. Armii Krajowej nr 16.
Budynek wzniesiono w systemie tradycyjnym, jako murowany, wielorodzinny z więźbą dachową, krytą dachówką. Jest to budynek wybudowany w 1925 roku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu-77,05m2.
Do lokalu przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej - działki nr 820/2 a.m. 10 o pow. 0,0419 ha - w wysokości 59/1000. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. W budynku przeprowadzono - w latach ubiegłych - remont podwyższający stan techniczny. Stan techniczny budynku - średni. Położenie - dosyć atrakcyjne w mieście ( centrum ),
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: OP1B/00019224/4


Suma oszacowania wynosi 152 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 000,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Brzeg , Opolskie

89 025 zł | 4 pokoje | 59,11 m2 | 2 piętro

  • cena: 89 025 zł
  • 1 506 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

78 467 zł | 3 pokoje | 72,55 m2

  • cena: 78 467 zł
  • 1 082 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

125 000 zł | 3 pokoje | 87,99 m2

  • cena: 125 000 zł
  • 1 421 za m2