Lewin Brzeski , Opolskie

Mieszkanie | 35 250 zł | 38,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-09-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Leśniczówce - Buszyce w budynku nr 12.
Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na pierwszym piętrze budynku, wzniesionego w systemie tradycyjnym, jako murowany, z dachem plaskim, krytym papą. Budynek wzniesiono w latach 70-tych XX wieku. Lokal mieszkalny składa się z trzech izb. Powierzchnia urzytkowa lokalu mieszkalnego
Pu - 38,30 m2. Do lokalu przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej - działki 23/5 a.m. 2 o pow. 2,1700 ha - w wysokości 20/1000 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 4,30 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą.
położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Buszyce 12/5,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00036682/7
Suma oszacowania wynosi 47 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 35 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00zł.
Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

123 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 123 375 zł
  • 123 375 za m2