Królów Las , Pomorskie

Dom | 133 729 zł | 81,71 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tczewie


Adam Śmiałek


Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 55, Tczew, 83-110 Tczew


tel. 58 562-22-31 / fax. 58 562-22-31


Sygnatura: KM 1203/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Królów Las 1, 83-132 Morzeszczyn, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00007857/6.
Opis nieruchomości:
działka o nr 167/1 o pow. 0.3098 ha oraz działka nr 167/2 o pow. 0.4922 ha, na działce 167/1 posadowiony jest stary jednorodzinny dom o powierzchni użytkowej mieszkalnej 81,71 m2, częściowo do rozbiórki, natomiast na działce nr 167/2 posadowiony jest dom o powierzchni użytkowej mieszkalnej 83,87 m2 oraz budynek gospodarczy parterowy o pow. 71,10 m.


Suma oszacowania wynosi 200 593,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133 728,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 059,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas 41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam ŚmiałekImage things

Reda , Pomorskie

323 250 zł | 223,40 m2

  • cena: 323 250 zł
  • 1 447 za m2
Image things

Prabuty , Pomorskie

67 333 zł | 42,00 m2

  • cena: 67 333 zł
  • 1 603 za m2
Image things

Milwino , Pomorskie

138 750 zł | 117,06 m2

  • cena: 138 750 zł
  • 1 185 za m2