Budy Kumińskie , Mazowieckie

Dom | 290 250 zł | 181,55 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim


Mirosław Dziedzic


Kancelaria Komornicza, Kazikowskiego 9F, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki


tel. 257592854 / fax. 257592854


Sygnatura: KM 247/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Budy Kumińskie, 05-306 Jakubów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00079393/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana. Nieruchomość składa się z działek nr 137/1 i 137/2. o łącznej powierzchni
6,6900 ha. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane w rozproszonej zabudowie zagrodowej oraz tereny niezabudowane przeznaczone do zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz grunty rolne i leśne. Działka nr 137/1 ma powierzchnie 3,3982 ha, działka nr 137/2 ma powierzchnie 3,2918 ha. Działki ewidencyjne tworzą zwartą zabudowę o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym oraz budynkiem gospodarczym i altaną drewnianą. Działka częściowo ogrodzona. Teren częściowo utwardzany. Obszar siedliskowy działki jest zagospodarowany- liczna nasadzenia drzew i krzewów. Na zapleczu siedliska staw w słabym stanie użytkowym. Nieruchomość jest uzbrojona w media - sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, sieć wodociągów wiejską i sieć kanalizacyjną lokalną. Sieć telefoniczna dostępna w drodze. Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 115,00 m2, pow. netto 181,55 m2 pow. ogólnej 134,37 m2 w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, usytuowany w południowej części działek wybudowany w 1980r. Do budynku doprowadzona energia elektryczna wodociąg lokalny ze studni, kanalizacja do zbiornika otwartego, ogrzewanie z pieca typu koza i kuchni kaflowej usytuowany w kuchni i pokoju na parterze, w łazience grzejniki łazienkowe elektryczne- pozostałe pomieszczenia nie są ogrzewane.
Budynek gospodarczy o pow. 153,00 m2, o pow. ogólnej 117,38 m2 + wiata 32,72 m2, parterowy. niepodpiwniczony z przybudówką oraz dobudowaną wiatą, usytuowany w południowej części nieruchomości.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U 2003. Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Dz.U. z 2016 poz. 585.


Suma oszacowania wynosi 387 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 290 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.Komornik Sądowy


Mirosław DziedzicImage things

Kobyłka , Mazowieckie

64 667 zł | 2 pokoje | 52,99 m2 | Parter

  • cena: 64 667 zł
  • 1 220 za m2
Image things

Pionki , Mazowieckie

52 000 zł | Kawalerka | 36,52 m2

  • cena: 52 000 zł
  • 1 424 za m2
Image things

Warszawa , Białołęka

591 764 zł | 103,30 m2

  • cena: 591 764 zł
  • 5 729 za m2