Radom, Michałów

Mieszkanie | 116 461 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 57,61 m2 | 1 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Radomiu


Zbigniew Panek


Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 65, Radom, 26-600 Radom


tel. 503128148 / fax.


Sygnatura: Km 241/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Zbigniew Panek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Piastowska 3/133, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 155 281,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 460,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 528,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millenium S.A. 44116022020000000246190862.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zbigniew PanekHistoryczne ceny

Image things

Radom, Zamłynie

381 000 zł | Dom | 244,26 m2

  • cena: 381 000 zł
  • 1 560 za m2
Image things

Radom, Dzierzków

3 417 727 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 417 727 zł
  • 3 417 727 za m2
Image things

Radom, Wielogóra

180 000 zł | Dom | 64,00 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 2 813 za m2