Przechód , Opolskie

Dom | 55 333 zł | 110,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Violetta Wójcik


Kancelaria Komornicza, Rynek 36, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774352717 / fax. 774352717


Sygnatura: Km 541/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Violetta Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 48-324 PRZECHÓD, gm. Korfantów, dla której SĄD REJONOWY W NYSIE V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00012500/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchumość gruntowa, położona w miejscowości Przechód, gmina Korfantów, powiat nyski, dla której Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00012500/6.
W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem 123 arkusz mapy 6, obejmująca grunty orne, grunty rolne zabudowane oraz rowy, o łącznym obszarze 1,0200 ha, która jest zabudowana i częściowo ogrodzona. Na przedmiotowej działce posadowione są wybudowane w zabudowie zwartej:
- budynek niemieszkalny (gospodarczy) o powierzchni zabudowy 110,00 m2, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką, wybudowany w technologii tradycyjnej - murowany, stan techniczny dostateczny, funkcjonalność przeciętna,
- budynek niemieszkalny (gospodarczy) o powierzchni zabudowy 117,00 m2, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką, wybudowany w technologii tradycyjnej - murowany, stan techniczny dostateczny, funkcjonalność przeciętna.


Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 09 16001462 1823 0612 6000 0003.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Violetta WójcikImage things

Strzelce Opolskie , Opolskie

550 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 550 000 zł
  • 550 000 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

45 000 zł | 17,40 m2

  • cena: 45 000 zł
  • 2 586 za m2
Image things

Opole , Opolskie

184 500 zł | 3 pokoje | 64,65 m2 | 4 piętro

  • cena: 184 500 zł
  • 2 854 za m2