Ząbki , Mazowieckie

Mieszkanie | 180 525 zł | Kawalerka | 44,74 m2 | 2 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wołominie


Zastępca Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha Bogusław Klimaszewski Komornik Sądowy


Kancelaria Komornicza, Ignacego Skorupki 62, Ząbki, 05-091 Ząbki


tel. 22 252 46 04 / fax. 22 258 75 50


Sygnatura: Km 35/17 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Zastępca Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha Bogusław Klimaszewski Komornik Sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Powstańców 64A/4, 05-091 Ząbki, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00092194/9.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na 2 piętrze o pow. użytkowej 44,74m2. Do lokalu przylega balkon o pow.7.16 m2 oraz ogród zimowy o pow. 4,67 m2. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym -21,96m2, pokoju -12,74m2, holu-5,42m2, łazienka-4,62m2


Suma oszacowania wynosi 240 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 02 1240 1040 1111 0010 3287 6249.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zastępca Komornika Sądowego Dariusza Wiercigrocha Bogusław Klimaszewski Komornik SądowyHistoryczne ceny

Image things

Ząbki , Mazowieckie

24 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 24 200 zł
  • 24 200 za m2
Image things

Ząbki , Mazowieckie

24 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 24 200 zł
  • 24 200 za m2
Image things

Ząbki , Mazowieckie

18 100 zł | 1,00 m2

  • cena: 18 100 zł
  • 18 100 za m2