Alwernia , Małopolskie

Dom | 324 017 zł | 209,42 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie


Henryka Bednorz-Godyń


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 7, Chrzanów, 32-500 Chrzanów


tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478


Sygnatura: Km 2549/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów, pokój 08, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego domu jednorodzinnego należącego do dłużnika: , położonego przy Przyszłości 27, 32-566 Alwernia, dla którego Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00066368/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działki nr 684 o pow. 0,0797 ha (kształt działki regularny - zbliżony do czworokąta) zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nr 27 w zabudowie wolnostojącej, składającym się z: kondygnacji parteru (z podziałem na parter niski i wysoki), I piętra (z podziałem na półpiętro i I piętro), strychu nieużytkowego; budynek posiada częściowe podpiwniczenie; o łącznej powierzchni użytkowej 209,42 m2; nieruchomość posiada prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej; na nieruchomości posadowiony jest obiekt garażu typu kontenerowego oraz budynek na narzędzia - niezwiązane trwale z gruntem; nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej.
Nieruchomość położona jest w Alwerni, powiat chrzanowski, przy ul. Przyszłości 27.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00066368/9.
Występuje przekroczenie wschodniej granicy działki przez ogrodzenie oraz częściowy jego przebieg przez obszar nieruchomości sąsiedniej złożonej z działki nr 685.


Suma oszacowania wynosi 432 022,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 324 016,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 202,20 zł. brutto, najpóźniej w dniu  poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. o Chrzanów 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386.W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
09.09.2019 14:30 - 14:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Więcej informacji można uzyskać na stronie www.chrzanow1komornik.plKomornik SądowyHenryka Bednorz-GodyńImage things

Alwernia , Małopolskie

288 015 zł | 209,42 m2

  • cena: 288 015 zł
  • 1 375 za m2