Dębe Wielkie, mazowieckie

Dom | 185 242 zł | Dom | 98,95 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim


Rafał Szymański


Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki


tel. 661 302 634 / fax.


Sygnatura: KM 238/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Rafał Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Pedagogów , 05-311 Dębe Wielkie, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:Budynku mieszkalnego , parterowego, bez podpiwniczenia, wzniesiony z cegły wapienno-piaskowej, od środka z pustaka, z pustką powietrzną pomiędzy nimi. W budynku zalany strop. Okna PCV, na strychu drewniane. Rynny i rury spustowe z blachy. Dach jednospadowy , kryty eternitem falistym. Budynek nieocieplony. Centralne ogrzewanie z kuchni kaflowej -obecnie nie działające. Jedno z pomieszczeń ogrzewane piecykiem typu koza. Brak sprawnej łazienki.

Budynek składa się z sieni, kuchni, dwóch pokoi, pomieszczenia niezagospodarowanego oraz pomieszczenia gospodarczego.

Rok budowy -1990.
Powierzchnia zabudowy: 129,15m2.
Powierzchnia użytkowa 98,95m2

Łączna wartość budynku: 38.720,00 zł


Suma oszacowania wynosi 246 989,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 241,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 698,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 63 1090 2590 0000 0001 3401 8816.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać operar szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Przystępujący do przetargu nieruchomości rolnej winien spełniać przesłanki nabywcy wymienione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28 )Komornik Sądowy


Rafał SzymańskiImage things

Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie

304 232 zł | Mieszkanie | 56,35 m2

  • cena: 304 232 zł
  • 5 399 za m2
Image things

Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie

247 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 70,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 247 500 zł
  • 3 506 za m2
Image things

Ćwiklin, mazowieckie

400 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 400 200 zł
  • 400 200 za m2