Piotrowice Nyskie , Opolskie

Dom | 92 200 zł | 110,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Violetta Wójcik


Kancelaria Komornicza, Rynek 36, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774352717 / fax. 774352717


Sygnatura: Km 1839/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Violetta Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 207, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,PIOTROWICE NYSKIE nr 27, 48-364 Kałków, dla której SĄD REJONOWY W NYSIE V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00007797/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położona w Piotrowicach Nyskich nr 27, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, obejmująca zabudowaną działkę nr 115 arkusz mapy 1, stanowiącą pastwiska trwałe i tereny mieszkaniowe o obszarze 0,1900 ha, w ramach której posadowione są:
budynek mieszkalny o pow. zab 110,00 m2 i pow. użyt. 165,44 m2, przylegająca do budynku mieszkalnego stajnia o pow. zab. 189,00 m2, budynek gospodarczy o pow. zab. 22,00 m2, stodoła o pow. zab. 115,00 m2, wiata otwarta oparta na słupach murowanych, o pow. zab. 36,00 m2.
Działka nr 115 ma kształt regularny, posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, do niniejszej działki przyłączono media tj: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalację wodną oraz instalację kanalizacyjną (szambo).
Nieruchomość została obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci prawa służebności osobistej mieszkania wpisanym w dziale III Kw nr OP1N/00007797/6 - z dniem 15.02.2018 r. prawo to wygasło i powinno być wykreślone z powyższej księgi.
Dla w/w nieruchomości, położonej: 48-364 Kałków, PIOTROWICE NYSKIE nr 27, SĄD REJONOWY W NYSIE V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw nr OP1N/00007797/6.


Suma oszacowania wynosi 138 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 09 16001462 1823 0612 6000 0003.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Violetta WójcikImage things

Namysłów , Opolskie

1 511 300 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 511 300 zł
  • 1 511 300 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

354 000 zł | 632,56 m2

  • cena: 354 000 zł
  • 560 za m2
Image things

Zdzieszowice , Opolskie

67 000 zł | Kawalerka | 27,59 m2 | 1 piętro

  • cena: 67 000 zł
  • 2 428 za m2