Warszawa, Wola

Mieszkanie | 326 111 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,00 m2 | 13 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli


Andrzej Lus zastępca Elżbieta Jaceczko


Kancelaria Komornicza, Górczewska 200c, Warszawa, 01-460 Warszawa


tel. (22)3538538 / fax. (22)3538539


Sygnatura: Km 2076/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus zastępca Elżbieta Jaceczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 135, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Krochmalna 3/1306, 00-864 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 49,44 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju wraz z udziałem 4944/1651361 w nieruchomości wspólnej którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części buedynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali usytuowany na 14 kondygnacji w 15 kondygnacyjnym budynku wzniesionym w latach osiemdziesiątych


Suma oszacowania wynosi 434 814,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 110,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 481,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 05105010251000002312520642.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej Lus zastępca Elżbieta JaceczkoHistoryczne ceny

Image things

Warszawa, Ochota

334 100 zł | Mieszkanie | 37,00 m2 | 9 piętro

  • cena: 334 100 zł
  • 9 030 za m2
Image things

Warszawa, Białołęka

234 600 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,30 m2 | 6 piętro

  • cena: 234 600 zł
  • 7 495 za m2
Image things

Warszawa, Włochy

2 828 654 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 828 654 zł
  • 2 828 654 za m2