Wylewa , Podkarpackie

Dom | 54 600 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku


Marcin Winiarz


Kancelaria Komornicza, pl. Mickiewicza 12, 37-200 Przeworsk


tel. 166487500 / fax. 166487500


Sygnatura: Km 389/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz Kancelaria Komornicza w Przeworsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przeworsku z siedzibą przy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk, pokój Sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika:  Wylewa 40, 37-530 Sieniawa, położonej przy 40, Wylewa, 37-530 Sieniawa, dla którego SR w Przeworsku V Zamiejscowy Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze PR2R/00005803/2. Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O.Przeworsk 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyMarcin WiniarzImage things

Rakszawa , Podkarpackie

112 103 zł | 176,89 m2

  • cena: 112 103 zł
  • 634 za m2
Image things

Niwiska , Podkarpackie

102 000 zł | 72,00 m2

  • cena: 102 000 zł
  • 1 417 za m2
Image things

Rudna Wielka , Podkarpackie

3 730 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 730 000 zł
  • 3 730 000 za m2