Gorlice, Małopolskie

Mieszkanie | 95 166 zł | 2 pokoje | 36,24 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 95 166 zł
 • Miasto: Gorlice
 • Powierzchnia: 36,24 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 626 zł
 • Ulica: Konopnicka 10
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39739X93068741
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-21 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 10/5.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" ul. Tuwima 8 38 – 300 Gorlice

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 10/5, na I piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc, o powierzchni użytkowej 36,24 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,77 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 38,01 m². Lokal wymaga remontu i wymiany instalacji elektrycznej natomiast zostały wymienione okna.

Cena wywoławcza wynosi 95 166,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) - zgodnie z operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, który jest do wglądu w biurze Spółdzielni. Minimalne postąpienie 1 000 zł. Wadium 10 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 21 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

Osoby przystępujące do przetargu powinny do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godziny 9:00 wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. o/Gorlice ul. Jagiełły 6, nr konta: 37 1240 5110 1111 0000 5212 6521 wadium w kwocie 10 000 zł.

Wylicytowaną kwotę nabycia lokalu należy wpłacić na w/w konto rachunku bankowego w terminie 21 dni od daty wygrania przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny przedłożyć w dniu przetargu dowód osobisty, kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

Przetarg organizowany jest w oparciu o obowiązujący w tutejszej Spółdzielni regulamin przetargów na ustalenie pierwszeństwa nabycia tytułu prawnego do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych“ w Gorlicach.

Regulamin dostępny jest w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej ([email protected]).

W/w lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technicznym Spółdzielni, tel 18 353 78 19 wewn. 15.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Gorlice , Małopolskie

86 732 zł | 2 pokoje | 38,78 m2 | 1 piętro

 • cena: 86 732 zł
 • 2 237 za m2
Image things

Gorlice , Małopolskie

98 667 zł | 2 pokoje | 60,99 m2 | Parter

 • cena: 98 667 zł
 • 1 618 za m2
Image things

Gorlice , Małopolskie

301 751 zł | 1,00 m2

 • cena: 301 751 zł
 • 301 751 za m2