Bydgoszcz, Fordon

Lokal użytkowy | 560 000 zł | 284,81 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 560 000 zł
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Powierzchnia: 284,81 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 966 zł
 • Ulica: Konfederatów Barskich 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 56 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 39732X93052347
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

: Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania1002/KNO/553/2019.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2019r. o godz. 10.30 PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
, ul. Zygmunta Augusta 7 Bydgoszcz, w wyznaczonej sali.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Bydgoszczy przy ul. Konfederatów Barskich 7,woj. kujawsko-pomorskie, na która składa się
prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 284,81 m², wraz z udziałem wynoszącym
28481/845649 w częściach wspólnych budynków oraz prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki
nr 11/1 i 11/2 obręb Bydgoszcz 395 o powierzchni 1,0430 ha.
Zbywany lokal użytkowy położony jest w budynku nr 7 zlokalizowanym na działce nr 11/2, dla której jest prowadzona
księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako
właściciel wpisana jest Gmina Bydgoszcz, a PKP S.A. jako użytkownik wieczysty w udziale wynoszącym
54036/845649.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP
S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości
zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Cena wywoławcza: 560 000,00 zł netto
Wadium:· 56 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 5000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 56 000,00 w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020
1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/553/2019.” Za
datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym
uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w 10.09.2019r.

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

22 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 22 000 zł
 • 22 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

5 200 000 zł | 2 946,00 m2

 • cena: 5 200 000 zł
 • 1 765 za m2
Image things

Bydgoszcz, Fordon

212 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,66 m2 | 4 piętro

 • cena: 212 000 zł
 • 4 269 za m2