Wałbrzych, dolnośląskie

Mieszkanie | 66 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 78,22 m2 | 4 piętro

- 73 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 66 000 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 78,22 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 844 zł
 • Ulica: Armii Krajowej 26
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 600 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39730X93047663
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/ 570/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 26A o powierzchni użytkowej 78,22 m2 z powierzchnią przynależną 6,45 m2 oraz udziałem 533/10000 w prawie własności gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 157 AM2 Obręb 026501_1.140019, Stary Zdrój 19 o pow. 0,0704 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Dla działki nr 157 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako współwłaściciel nieruchomości w udziale 1 910 / 10 000 części wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako pozostali współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali.
Cena wywoławcza: 66 000,00 zł netto
Wadium:· 6 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 6 600,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/570/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 10.09.2019r

Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

89 200 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,90 m2 | 7 piętro

 • cena: 89 200 zł
 • 2 354 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

113 200 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 44,75 m2 | 5 piętro

 • cena: 113 200 zł
 • 2 530 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

667 500 zł | 361,80 m2

 • cena: 667 500 zł
 • 1 845 za m2