Wałbrzych , Dolnośląskie

Mieszkanie | 60 000 zł | 3 pokoje | 67,01 m2 | 2 piętro

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 60 000 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 67,01 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 895 zł
 • Ulica: Władysława Reymonta 27
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39729X93045321
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/571/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Wałbrzychu przy ul. Reymonta 27 o powierzchni użytkowej 67,01 m2 wraz z powierzchnią przynależną 27,12 m2 oraz udziałem 159/10000 w prawie własności gruntu, oznaczonego wg ewidencji gruntów jako działka nr 102/5 o pow. 0,0988 ha, 102/6 o pow. 0,0362 ha, 102/7 o pow. 0,0503 ha oraz 102/8 o pow. 0,2620 ha AM3 wszystkie z obrębu 026501_1.0039, Podgórze Nr 39 o łącznej pow. 0,4473 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenianabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Dla nieruchomości obejmującej działki 102/5, 102/6, 102/7 oraz 102/8, obręb 026501_1.0039, Podgórze Nr 39 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1W/00086956/1, w której jako współwłaściciel nieruchomości w udziale 985/10000 części wpisana jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako pozostali współwłaściciele wpisani są właściciele wyodrębnionych lokali.
Cena wywoławcza: 60 000,00 zł netto
Wadium:· 6 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 6 000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/571/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 10.09.2019r.

Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

19 000 zł | Kawalerka | 23,87 m2 | 3 piętro

 • cena: 19 000 zł
 • 796 za m2
Image things

Wałbrzych , Sobięcin

20 000 zł | 2 pokoje | 34,86 m2 | Parter

 • cena: 20 000 zł
 • 574 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

24 000 zł | Kawalerka | 20,52 m2 | 3 piętro

 • cena: 24 000 zł
 • 1 170 za m2