Jelenia Góra , Dolnośląskie

Mieszkanie | 76 000 zł | Kawalerka | 24,11 m2 | 4 piętro

- 22 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 76 000 zł
 • Miasto: Jelenia Góra
 • Powierzchnia: 24,11 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 3 152 zł
 • Ulica: Ludomira Różyckiego 23
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 600 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39728X93042979
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/572/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 78 położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Ludomira Różyckiego 23, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 24,11 m² wraz z powierzchnią przynależną w postaci piwnicy o powierzchni 0,49 m2 oraz udziałem wynoszącym 56/10 000w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 79 o powierzchni 0,2846 ha, AM 20, obręb 0060, 60.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Dla działki nr 79 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00051867/5, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP S.A. jako współużytkownik prawa użytkowania wieczystego gruntu
w udziale 333/10000 do 06.11.2097r. i właściciel lokalu.
Cena wywoławcza: 76 000,00 zł netto
Wadium:· 7 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 z

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 7 600,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/572/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu10.09.2019r.

Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

22 050 zł | Kawalerka | 20,57 m2 | 1 piętro

 • cena: 22 050 zł
 • 1 072 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

100 500 zł | 3 pokoje | 73,70 m2 | Parter

 • cena: 100 500 zł
 • 1 364 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

66 000 zł | 68,60 m2

 • cena: 66 000 zł
 • 962 za m2