Opole , Opolskie

Mieszkanie | 475 000 zł | 4 pokoje | 76,50 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 475 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 76,50 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 6 209 zł
 • Ulica: Rejtana 8
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 47 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39727X93040637
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/575/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Opolu przy ul. Tadeusza Rejtana 8 o powierzchni użytkowej 76,50 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 24,70 m2
oraz udziałem w wielkości 3683/10000 w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 6/27, obręb 166101_1.0103, Opole o powierzchni 0,1141 ha oraz w częściach wspólnych budynku.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla działki nr 6/27 Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1O/00123369/7, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP S.A. jako współużytkownik prawa użytkowania wieczystego gruntu w udziale 3683/10000 do 27.10.2099r. i właściciel lokalu.
Cena wywoławcza: 475 000,00 zł netto
Wadium:· 47 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 5 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 47 500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305
Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/575/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 10.09.2019r.

Image things

Opole , Opolskie

158 000 zł | 2 pokoje | 54,25 m2

 • cena: 158 000 zł
 • 2 912 za m2
Image things

Opole , Opolskie

355 000 zł | 2 pokoje | 87,65 m2 | Parter

 • cena: 355 000 zł
 • 4 050 za m2
Image things

Opole , Opolskie

258 375 zł | 1,00 m2

 • cena: 258 375 zł
 • 258 375 za m2