Głubczyce , Opolskie

Obiekt | 210 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 210 000 zł
 • Miasto: Głubczyce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 210 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 100 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39726X93038295
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-12 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/574/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Głubczycach (województwo opolskie, powiat głubczycki), oznaczonego w ewidencji gruntów nr działki 738/28 AM-12, obręb 160203_4.0100, Głubczyce, o pow. 0,2229 ha (użytek Ba) wraz z prawem własności zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 738/28 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr OP1G/00035117/4. Okres użytkowania wieczystego: do 27.10.2099 r.
Użytkownik wieczysty gruntu i właściciel zabudowy: PKP SA.
Właściciel gruntu: Skarb Państwa.
Cena wywoławcza: 210 000,00 zł netto
Wadium: 21 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 100,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 21 000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr:23 1020 1026 0000 1702 0348 5869, PKP S.A. Al. Jerozolimskie 142 A, 02- 305 Warszawa
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/574/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy
czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 12.09.2019 r

Image things

Głubczyce , Opolskie

23 203 zł | 21,95 m2

 • cena: 23 203 zł
 • 1 057 za m2
Image things

Głubczyce , Opolskie

165 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 165 000 zł
 • 165 000 za m2