Opole , Opolskie

Mieszkanie | 130 000 zł | 2 pokoje | 31,32 m2 | Parter

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 130 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 31,32 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 4 151 zł
 • Ulica: Augustyna Kośnego 27
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39711X93003165
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-13 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych (wymagających przeprowadzenia remontu) położonych w Opolu wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu niezbędnych do racjonalnego korzystania z nw. lokali:
ul. Augustyna Kośnego 27/7 (parter). Lokal składa się z 2 pokoi i wc z wejściem ze strychu o łącznej pow. 31,32m2.

Oznaczenie geodezyjne dz. nr 50/7 z km 45 o pow. 0,0209ha, obręb Opole, KW OP1O/00067694/3.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektr., gazowa. Ogrzewanie dotychczasowe - piece.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 130.000,00 zł; w tym cena lokalu: 123.890,00 zł; cena gruntu w udziale procentowym: (6,27%): 6.110,00 zł; wadium: 13.000,00 zł.

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vb” (uchwała Nr XXXIV/519/12 RMO z dnia 29.11.2012r.) i jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Przetargi odbędą się w dniu 18 września 2019 r. o godz. 9.00 (lokal ul. Książąt Opolskich 13/9), o godz. 9.15 (lokal ul. Książąt Opolskich 13/10) oraz o godz. 9.30 (lokal ul. Augustyna Kośnego 27/7) w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna, III p. 2 klatka schodowa, Pl. Wolności 7-8.

Przystępujący do przetargów zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 13 września 2019 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w załącznikach, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale).

2. Dokonania w ww. terminie wniesienia wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Image things

Opole , Opolskie

200 000 zł | 3 pokoje | 73,74 m2 | 2 piętro

 • cena: 200 000 zł
 • 2 712 za m2
Image things

Opole , Opolskie

109 000 zł | Kawalerka | 25,00 m2 | Parter

 • cena: 109 000 zł
 • 4 360 za m2
Image things

Opole , Opolskie

455 000 zł | 5 pokoi | 137,20 m2 | 3 piętro

 • cena: 455 000 zł
 • 3 316 za m2