Zajączków , Świętokrzyskie

Obiekt | 226 021 zł | 420,21 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY
W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGN. AKT V GUP 98/16

ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO


nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 530/4 (pięćset trzydzieści łamane przez cztery) o powierzchni 0,9689 ha (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Piekoszów, miejscowości Zajączków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00053310/9 zabudowanej: (i) budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 420,21 m2; (ii) budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 200,98 m2;
zwanej dalej "Nieruchomością II" za cenę nie niższą niż 226 020,75 PLN (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt VGUp 98/16 oraz umieścić dopisek: 1) "Oferta na przetarg Nieruchomości I (KI1L/00120348/5 i KI1L/00122474/1) sygn. akt V GUp 98/16" i/lub 2) "Oferta na przetarg Nieruchomości II (KI1L/00053310/9) sygn. akt V GUp 98/16" ze wskazaniem danych oferenta.
Oferty należy składać najpóźniej do dnia 27 września 2019 r.

Image things

Wlonice , Świętokrzyskie

135 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 135 000 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

132 825 zł | Kawalerka | 27,24 m2 | 2 piętro

  • cena: 132 825 zł
  • 4 876 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

185 250 zł | 64,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 185 250 zł
  • 2 881 za m2