Myślenice , Małopolskie

Dom | 501 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia

na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 19-09-2019 - o godz. 14:00 - w sali nr 20

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00019684/5.

Jest to działka o nr 1043/1 opow. 0,0535 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o adresie ul. Słoneczna 27.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 668.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 501.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 66.800,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Image things

Myślenice , Małopolskie

51 600 zł | 1,00 m2

  • cena: 51 600 zł
  • 51 600 za m2
Image things

Myślenice , Małopolskie

445 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 333 zł
  • 445 333 za m2