Gostynin , Mazowieckie

Obiekt | 436 800 zł | 123,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Zastępca Tomasza Lewandowskiego Komornika Sądowego przy S.R. w Gostyninie Jolanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2019 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy AL. Ks. J. Popiełuszki , 09-500 Gostynin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00005390/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w Gostyninie przy Alei ks. J. Popiełuszki nr 5. Teren z dostępem do linii energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, linii telefonicznej, ciepłociągu. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki ewidencyjne położone w jednym kompleksie dz. 1956/1 oraz 1957/2- działki zabudowane. Działka 1956/1 budynkiem murowanym o powierzchni 339 m2 oraz działka 1957/2 budynkiem drewnianym o powierzchni 18 m2 i murowanym o powierzchni 123 m2.

Suma oszacowania wynosi 582 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 436 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 81 1600 1462 1831 9838 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
16.08.2019 - 29.08.2019 10:00 - 12:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Warszawa , Praga-Południe

1 263 900 zł | 137,67 m2

  • cena: 1 263 900 zł
  • 9 181 za m2
Image things

Warszaw , Mokotów

21 714 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 21 714 000 zł
  • 21 714 000 za m2
Image things

Grabowo , Mazowieckie

65 000 zł | 50,91 m2

  • cena: 65 000 zł
  • 1 277 za m2