Bobowa , Małopolskie

Dom | 260 235 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 09:30w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości opisanych jako trzy nieruchomości gruntowe pierwsza zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem działki ewid. nr 566/26 o pow. 0,1279 ha, położonej w miejscowości Bobowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00022973/3, NS1G/00035432/3 oraz NS1G/0002572/6.

1. Nieruchomość opisana jako nieruchomość gruntowa pierwsza zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z gruntem działki ewid. nr 566/26 o pow. 0,1279 ha oszacowana na kwotę: ....................................................................... 346.980,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości tj. kwotę: .............................................................. 260.235,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania tj. kwotę:............................................................................. 34.698,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce

w sekretariacie kancelarii lub na konto komornika nr:

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Deutsche Bank Polska SA.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii. Więcej informacji na stronie internetowej www.komornikgorlice.info
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Kraków , Podgórze Duchackie

227 822 zł | 3 pokoje | 61,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 227 822 zł
  • 3 710 za m2
Image things

Kraków , Nowa Huta

900 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 900 000 zł
  • 900 000 za m2
Image things

Zawadka , Małopolskie

203 123 zł | 1,00 m2

  • cena: 203 123 zł
  • 203 123 za m2