Płock , Mazowieckie

Mieszkanie | 101 263 zł | 39,00 m2 | 9 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Płocku


Tomasz Lewandowski


Kancelaria Komornicza, Bielska 1, Płock, 09-400 Płock


tel. 24 364-31-00 / fax.


Sygnatura: Km 1019/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Dworcowa 12/30, 09-402 Płock, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00077308/4.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 39,00 m.kw. z pomieszczeniem przynależnym o pow. 14,85m.kw. Lokal mieszkalny położony na kondygnacji 10 (piętro IX), składający się z: przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki i wc. Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych wynoszący 3900/271870 w nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/45167/0.


Suma oszacowania wynosi 135 017,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 262,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 501,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank SA 98 16001462 1823 9753 0000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz LewandowskiHistoryczne ceny

Image things

Płock , Mazowieckie

89 475 zł | 2 pokoje | 38,10 m2 | 7 piętro

  • cena: 89 475 zł
  • 2 348 za m2
Image things

Płock , Mazowieckie

128 822 zł | 80,00 m2

  • cena: 128 822 zł
  • 1 610 za m2
Image things

Płock , Mazowieckie

156 750 zł | 61,40 m2

  • cena: 156 750 zł
  • 2 553 za m2