Milejów , Lubelskie

Dom | 278 745 zł | 198,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Wojciech Piłat


Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin


tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393


Sygnatura: KM 4574/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Szkolna 8, 21-020 Milejów, dla której SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00177632/8.
Opis nieruchomości:
działka gruntu o numerze ew. 417/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym, podpiwniczonym, z garażem w podpiwniczeniu, o powierzchni zabudowy 180m2 i powierzchni użytkowej 198 mkw, z 1992 r. oraz murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 46m2. Nieruchomość położona jest w centrum Milejowa. Posesja jest ogrodzona - od frontu ogrodzenie z murowanych słupów z metalową bramą i furtką, wjazd utwardzony, chodnik wykonany z kostki brukowej. Działka posiada liczne nasadzenia drzew i roślin ozdobnych. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00177632/8


Suma oszacowania wynosi 371 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 278 745,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 166,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 48102031760000540201526318.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Wojciech PiłatImage things

Lublin , Czuby

151 500 zł | Kawalerka | 37,56 m2 | 1 piętro

  • cena: 151 500 zł
  • 4 034 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

50 700 zł | Kawalerka | 26,06 m2 | Parter

  • cena: 50 700 zł
  • 1 946 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

65 000 zł | Kawalerka | 32,95 m2 | 1 piętro

  • cena: 65 000 zł
  • 1 973 za m2