Sobótka , Dolnośląskie

Mieszkanie | 57 000 zł | 2 pokoje | 46,38 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy   (dawniej Rew.XII)
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Bartosz Borkowski


Z-ca Komornik Marcin Bąk 


Kancelaria Komornicza we Wrocławiu


50-425 Wrocław ul.Krakowska 19-23
tel.793402989  e-mail: [email protected]
Km 30729/14
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


nr KW WR1K/00232840/5Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Likwidator Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2019r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków I  Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul.Podwale 30, sala nr 137  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, stanowiącej odrębną nieruchomość połóżoną w Sobótce przy ul. Świdnickiej 19/4, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00232840/5.
Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym w tym użytkowe poddasze, podpiwniczonym, wzniesionym przed rokiem 1939r. Budynek dwubryłowy, wykonany w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, stropach masywnym i drewnianym, schodach drewnianych. Dach spadzisty kryty dachówką i płaski kryty papą. Lokal mieszkalny nr 4 zlokalizowany jest na II-giej kondygnacji – poddaszu. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój o powierzchni użytkowej 40,62 m2 oraz pomieszczenia przynależne: w.c. (na klatce schodowej) o powierzchni 0,33 m2 i piwnica o powierzchni 5,43 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, elektryczną i kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie lokalu za pomocą pieca kaflowego. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 1272/1000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr  WR1K/00094796/1. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową. Teren na którym położona jest przedmiotowa w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową niskiejintensywności, objęty jest ochroną konserwatorską. Budynek znajduje się w Ewidencji Gminnej Zabytków.
Suma oszacowania wynosi 76 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    57 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00zł. 
Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100
z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości,  nr   Km 30729/14", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 13-09-2019 w godzinach od 10:00 do 10:30r.  
W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Komornik Marcin Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Image things

Wołów , Dolnośląskie

70 875 zł | 39,90 m2

  • cena: 70 875 zł
  • 1 776 za m2
Image things

Szczawno-Zdrój , Dolnośląskie

1 314 000 zł | 1 845,15 m2

  • cena: 1 314 000 zł
  • 712 za m2
Image things

Strzelin , Dolnośląskie

152 220 zł | 100,00 m2

  • cena: 152 220 zł
  • 1 522 za m2