Mieścin , Pomorskie

Dom | 166 050 zł | 110,98 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tczewie


Adam Śmiałek


Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 55, Tczew, 83-110 Tczew


tel. 58 562-22-31 / fax. 58 562-22-31


Sygnatura: KM 1017/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 34, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Mieścin 21, 83-111 Miłobądz, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00000912/1.
Opis nieruchomości:
działka nr 16/1, 21/2, 21/3, 21/4- nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 2.30 76 ha wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 110,98 m2 oraz trzy budynki gospodarcze,kurnik i obora o łącznej pow. 88,23 m2


Suma oszacowania wynosi 221 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas 41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam ŚmiałekImage things

Hel , Pomorskie

549 000 zł | 122,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 549 000 zł
  • 4 482 za m2
Image things

Waćmierek , Pomorskie

8 800 zł | Kawalerka | 14,50 m2 | Parter

  • cena: 8 800 zł
  • 607 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

123 000 zł | 2 pokoje | 52,42 m2 | 3 piętro

  • cena: 123 000 zł
  • 2 346 za m2