Kobyle , Małopolskie

Dom | 303 905 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bochni


Michał Drzymała


Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/4, Bochnia, 32-700 Bochnia


tel. 146123734 / fax. 146123734


Sygnatura: KMP 13/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: S/strong>, położonej przy Kobyle 354, 32-720 Nowy Wiśnicz, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00065851/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Kobyle gm.Nowy Wiśnicz, oznaczona jako działki nr:
- 1245 o powierzchni 0,27 ha - niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi łąki trwałe Ł III oraz rowy W, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej
- 1289 o powierzchni 0,02 ha - niezabudowana,zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi łąki trwałe Ł III oraz rowy W, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, działka swoją północną i wschodnią stroną przylega do rowu melioracyjnego
- 1300 o powierzchni 1,24 ha - niezabudowana,zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi łąki trwałe ŁIII,pastwiska trwałe PS VI, rowy W oraz lasy LsIV, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, działka swoją południową stroną przylega do rowu melioracyjnego
- 1193/6 o powierzchni 0,12 ha na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o numerze porządkowym 354 - wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, pow. zabudowy 113,60 m2 oraz budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki, dojazd do nieruchomości jednostronny bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze TR1O/00065851/5 i stanowi własnośc dłużnika: . Nieruchomość obciążona jest prawem dożywotniej,bezpłatnej służebności osobistej mieszkania w połowie domu mieszkalnego oraz opieka na rzecz .


Suma oszacowania wynosi 405 206,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 904,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 520,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
04.09.2019 10:00 - 10:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Michał DrzymałaImage things

Zawadka , Małopolskie

203 123 zł | 1,00 m2

  • cena: 203 123 zł
  • 203 123 za m2
Image things

Kraków , Swoszowice

204 334 zł | 2 pokoje | 45,61 m2 | Parter

  • cena: 204 334 zł
  • 4 480 za m2
Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

209 700 zł | 2 pokoje | 58,22 m2 | 3 piętro

  • cena: 209 700 zł
  • 3 602 za m2