Wielka Wieś , Małopolskie

Dom | 1 405 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim


Krzysztof Łysiak


Kancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski


tel. 614446971 / fax. 614446971


Sygnatura: KM 1651/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk wielkopolski, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Grodziska 83,Wielka Wieś, 64-320 Buk, dla której SĄD REJONOWY GRODZISK WLKP. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1S/00001828/3.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr 693/3 jest zabudowana, działka nr 674 jest niezabudowana. Zabudowę działki tworzą: budynek mieszkalny jednorodzinny, o trzech kondygnacjach naziemnych o Pu = 178,7 m2, budynek mieszkalny parterowy o Pu = 99,9 m2, budynek gosp. o Pu = 405,6 m2, wiata o Pu = 127,3 m2, budynek inwentarski o Pu = 649,8 m2, stodoła o Pu = 155,9 m2. Na nieruchomości ustanowiona dożywotnia służebność osobista.


Suma oszacowania wynosi 1 874 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 405 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 187 440,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 93102041440000680200069849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


[/JEZELI]W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Krzysztof ŁysiakImage things

Krynica-Zdrój , Małopolskie

138 265 zł | 45,91 m2 | Parter

  • cena: 138 265 zł
  • 3 012 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

748 080 zł | 381,30 m2

  • cena: 748 080 zł
  • 1 962 za m2
  • cena: 898 330 zł
  • 898 330 za m2