Gostynin , Mazowieckie

Mieszkanie | 63 469 zł | 3 pokoje | 51,23 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie


Zastępca Tomasza Lewandowskiego Komornika Sądowego przy S.R. w Gostyninie Jolanta Kozielska


Kancelaria Komornicza, 3 MAJA 48, Gostynin, 09-500 Gostynin


tel. 504 963 449 / fax.


Sygnatura: Km 200/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Zastępca Tomasza Lewandowskiego Komornika Sądowego przy S.R. w Gostyninie Jolanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3-go Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 7/39,Zalesie, 09-500 Gostynin, dla którego Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00033384/1.


Suma oszacowania wynosi 95 203,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 468,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 520,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 81 1600 1462 1831 9838 9000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
28.08.2019 - 10.09.2019 12:00 - 14:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zastępca Tomasza Lewandowskiego Komornika Sądowego przy S.R. w Gostyninie Jolanta KozielskaImage things

Lutocin , Mazowieckie

1 032 872 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 032 872 zł
  • 1 032 872 za m2
Image things

Grodzisk Mazowiecki , Mazowieckie

126 600 zł | Kawalerka | 36,87 m2

  • cena: 126 600 zł
  • 3 434 za m2
  • cena: 440 000 zł
  • 440 000 za m2