Jabłonowo Pomorskie , Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 49 425 zł | 2 pokoje | 42,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy


Damian Stachowski


Kancelaria Komornicza, Kamionka 16, Brodnica, 87-300 Brodnica


tel. 056 649 86 86 / fax. 056 649 86 86


Sygnatura: Km 3276/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Sądowa 5, 87-300 Brodnica, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Wigury 1/1, 87-330 Jabłonowo Pom., dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00031781/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 42.40 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1.45 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni oraz wydzielonej z niej łazienki i wc.


Suma oszacowania wynosi 65 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy 65 9484 1150 2221 0026 1300 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Damian StachowskiImage things

Inowrocław , Kujawsko-Pomorskie

113 250 zł | 3 pokoje | 44,34 m2 | 4 piętro

  • cena: 113 250 zł
  • 2 554 za m2
Image things

Toruń , Rybaki

205 000 zł | 3 pokoje | 87,91 m2

  • cena: 205 000 zł
  • 2 332 za m2
Image things

Toruń , Bydgoskie Przedmieście

160 000 zł | 2 pokoje | 47,42 m2 | 4 piętro

  • cena: 160 000 zł
  • 3 374 za m2