Wejherowo , Pomorskie

Obiekt | 2 050 zł | 13,13 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 050 zł
 • Miasto: Wejherowo
 • Powierzchnia: 13,13 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 156 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39621X92792385
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-27 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem
przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o
powierzchni zabudowy 13,13 m2, położona w gminie Wejherowo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu
Pętkowice (0008) jako działka nr 204 o pow. 0,0031 ha, w tym: tereny
mieszkaniowe B – 0,0031 ha, dla a wieczysta nr GD1W/00035316/9.Powyższe informacje podajemy na podstawie
danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Wejherowie.Zgodnie z
zaświadczeniem nr RGP.6727.1.143.2018.DC z dnia 15.03.2019 r., Wójta Gminy w
Wejherowie dla terenu działki nr 204 nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo,
zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/331/2009 z dnia 30 lipca 2009 r., zmienionym
uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XVII/210/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
zmienionym uchwałą RG Nr XXXIV/406/2013 z dnia 30 października 2013 r.,
zmienionym uchwałą RG Nr XXXV/423/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., w/w działka
oznaczona jest jako:- uwarunkowania
przestrzenne (tereny zainwestowane o przewadze funkcji mieszkaniowej),- kierunki
zagospodarowania przestrzennego (tereny predysponowane do rozwoju funkcji
mieszkaniowych i funkcji usługowych).Przetarg nieograniczony ustny/licytacja
odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców
Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański.Cena
wywoławcza nieruchomości wynosi 2.050,00 zł.Szczegółowe informacje dotyczące
nieruchomości oraz warunków sprzedaży dostępne są w KOWR OT Pruszcz Gdański,
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28 oraz na stronie internetowej
www.kowr.gov.pl.Przedstawiona oferta ma charakter
informacyjny.

Image things

Wejherowo , Pomorskie

149 475 zł | 2 pokoje | 46,50 m2 | 4 piętro

 • cena: 149 475 zł
 • 3 215 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

147 750 zł | 48,26 m2

 • cena: 147 750 zł
 • 3 062 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

121 275 zł | Kawalerka | 29,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 121 275 zł
 • 4 125 za m2