Świeradów Zdrój, Czerniawa-Zdrój

Obiekt | 188 000 zł | 185,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowymj prowadzącej działalność gospodarczą w Leśnej (sygn.akt V GUp 35/18) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego, na następujących warunkach :1. Sprzedaż odbywa się na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza,

2. Przedmiotem sprzedaży jest :


-->Prawo własności nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Świeradowie Zdroju przy
ul. Sanatoryjnej 9, działki gruntu numer 35, obręb 1, o pow. 1176 m.kw. zabudowanej budynkiem jednorodzinnym trakcie remontu, o pow. 185,05 m.kw. wraz budynkiem gospodarczym, mogącym pełnić funkcję domku letniskowego, z nieruchomością jest związany udział w drodze. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena sprzedaży brutto : 188.000,00 złotych, słownie : sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy.

Dom wymaga wykończenia według uznania i potrzeb nowych właścicieli w zależności jaką funkcję będą chcieli nadać nieruchomości. Nieruchomość posiada świetną lokalizację i dojazd co daje wielkie możliwości na stworzenie restauracji, agroturystyki. W pobliżu znajduje się kompleks hotelowy, kolej gondolowa, restauracje, zabytki jak Czarci Młyn i wiele innych. Jednym słowem raj dla turystów a w szczególności dla narciarzy.
3. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Dariusza Chudego nr 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto nieruchomości,

4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,

5. Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,

6. Oferty z propozycją ceny należy składać do dnia 16 września 2019 roku na adres Kancelaria Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław, bądź mailem na adres :,

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław, w dniu 17 września 2019 roku, o godz. 09:00,

8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

9. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego,

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355 wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 i na stronie prosyndykkropkapl.

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

103 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 103 000 zł
  • 2 718 za m2
Image things

Kłodzko, dolnośląskie

1 900 000 zł | 783,60 m2

  • cena: 1 900 000 zł
  • 2 425 za m2
Image things

Wrocław, Śródmieście

180 000 zł | 39,15 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 4 598 za m2