Gorlice , Małopolskie

Lokal użytkowy | 130 000 zł | 60,73 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 130 000 zł
 • Miasto: Gorlice
 • Powierzchnia: 60,73 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 141 zł
 • Ulica: Kopernika 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 39612X92771307
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-16 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Gorlicach
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży n/w nieruchomości:
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 12 znajdującego się w budynku przy ulicy Kopernika 10 w Gorlicach o powierzchni użytkowej 60,73m2, składającego się z sali sprzedaży, magazynu, pomieszczenia socjalnego. Dla wyżej opisanego prawa rzeczowego nie ma założonej księgi wieczystej. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2924/10 objętej księgą wieczystą nr Kw NSIG/000/81137/2.
Cena wywoławcza brutto: 130000 zł
słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych.

Pisemne oferty zawierające cenę nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w biurze Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Gorlicach przy ulicy 11 Listopada 34 do dnia 16.08.2019 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2019 roku o godzinie 12.30.O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Gorlicach przy ulicy 11 Listopada 34, - w godzinach od 7-mej do 15-tej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Image things

Kraków , Prądnik Biały

13 465 zł | 4,91 m2

 • cena: 13 465 zł
 • 2 742 za m2
Image things

Chrzanów , Osiedle Północ-Tysiąclecie

124 900 zł | Kawalerka | 34,72 m2 | 4 piętro

 • cena: 124 900 zł
 • 3 597 za m2
 • cena: 145 000 zł
 • 1 083 za m2