Gorlice , Małopolskie

Lokal użytkowy | 180 000 zł | 135,24 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 180 000 zł
 • Miasto: Gorlice
 • Powierzchnia: 135,24 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 1 331 zł
 • Ulica: Hallera 81
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 39610X92766623
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-16 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Gorlicach
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży n/w nieruchomości:
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 5 w budynku przy ulicy Hallera 81 w Gorlicach o powierzchni użytkowej 135,24 m2, składającego się z sali sprzedaży, magazynu, pomieszczenia socjalnego i korytarza. Dla wyżej opisanego prawa rzeczowego nie ma założonej księgi wieczystej. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2910/14 objętej księgą wieczystą nr Kw 17222.
Cena wywoławcza brutto: 180000 zł
słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Pisemne oferty zawierające cenę nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w biurze Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Gorlicach przy ulicy 11 Listopada 34 do dnia 16.08.2019 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2019 roku o godzinie 12.30.O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Gorlicach przy ulicy 11 Listopada 34, tel. 18-3522470 w godzinach od 7-mej do 15-tej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Image things

Tarnów , Małopolskie

9 924 480 zł | 15 343,65 m2

 • cena: 9 924 480 zł
 • 647 za m2
Image things

Olkusz , Małopolskie

1 300 000 zł | 966,70 m2

 • cena: 1 300 000 zł
 • 1 345 za m2
Image things

Kraków , Nowa Huta

900 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 900 000 zł
 • 900 000 za m2