Słupsk , Pomorskie

Obiekt | 800 000 zł | 561,88 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 800 000 zł
 • Miasto: Słupsk
 • Powierzchnia: 561,88 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 424 zł
 • Ulica: Mierosławskiego 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 80 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39567X92665917
 • Termin wpłaty wadium: 2019-10-03 - Co to znaczy?

Opis

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W GDYNI
ogłasza PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości,
położonych w Słupsku przy ul. Generała Ludwika Mierosławskiego 1 i 2

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 15/10 o pow. 0,1245 ha, obręb 17
Słupsk, rodzaj użytków: „Bi” –inne tereny zabudowane, dla której jest prowadzona księga
wieczysta Nr SL1S/000106782/7.
Kształt działki regularny, wielokątny. Teren płaski, od ulicy zabudowany budynkiem biurowosztabowym nr 3. Ponadto na nieruchomości są urządzone place gruntowe oraz utwardzone
nawierzchnią betonową i kostką betonową, a także drogi o nawierzchni bitumicznej ( 2-
kierunkowa) i gruntowej (1-kierunkowa). W pozostałej części działka stanowi teren zadrzewiony i
zakrzaczony. Ogrodzenie zróżnicowane z siatki na słupkach metalowych, od frontu murowane z
żeliwnymi przęsłami oraz wypełnieniem z cegły.
Zabudowę nieruchomości stanowi budynek biurowo-sztabowy nr 3, o powierzchni użytkowej
561,88 m2
i kubaturze 2755 m3
. Budynek oddany do użytku w 1924 roku, podpiwniczony, 3
kondygnacje nadziemne i strych nieużytkowy, jedna klatka, ściany zewnętrzne grubości 54 cm z
cegły ceramicznej palonej (licowej) i cegły ceramicznej pełnej, miejscowo otynkowane, stropy typu
Kleina na klatce schodowej i nad piwnicą, pozostałe drewniane, pokrycie dachu dachówką
ceramiczną z miejscowymi brakami w poszyciu, fragmentami brak gąsiorów, kominy rozebrane do
wysokości konstrukcji dachowej, opierzenie z blachy ocynkowanej, niedrożne i przerdzewiałe,
rozłączone rynny i rury spustowe, stolarka okienna PCV, częściowo drewniana, stolarka drzwiowa
drewniana, niesprawna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (instalacje nieużytkowane, odłączone – przyszły użytkownik
zobowiązany jest zaopatrzyć się w media we własnym zakresie). Obiekt w złym stanie
technicznym. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków województwa pomorskiego. Wszelkie
inwestycje dotyczące ww. budynku podlegają opiniowaniu przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. Ochronie konserwatorskiej podlega forma elewacji i
jej składowe elementy wystroju przestrzeni komunikacji wspólnej.
Cena wywoławcza netto – 800.000,00 zł
Wadium – 80.000,00 z

Przetarg odbędzie się dnia 09.10.2019 r.
w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, ul. Marii CurieSkłodowskiej 19, sala konferencyjna (III piętro),
zgodnie z poniższym harmonogramem:
Pozycja 2 – godz. 11:00


Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2019 r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku Gospodarstwa Krajowego numer
konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008.

Image things

Słupsk , Pomorskie

1 150 000 zł | 1 587,00 m2

 • cena: 1 150 000 zł
 • 725 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

350 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 350 000 zł
 • 350 000 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

184 500 zł | 4 pokoje | 74,30 m2 | Parter

 • cena: 184 500 zł
 • 2 483 za m2