Pakosławice , Opolskie

Obiekt | 3 250 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 250 000 zł
 • Miasto: Pakosławice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 3 250 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39543X92609709
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-12 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000240069) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), przedsiębiorstwa upadłego, w skład którego wchodząnieruchomość gruntowa zabudowana obiektami stacji paliw

położona w Okmianach, gmina Chojnów

objęta KW nr LE1Z/00036592/4,nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami stacji paliw

położona w Pakosławicach, gmina Pakosławice,

objęta KW OP1N/00038085/8.za cenę wywoławczą łączną nie niższą niż 3.250.000,00 zł

Sprzedaż odbywa się łącznie.Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2019 r. o godz. 15:00.Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.Ze sprzedaży wyłączone są: środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych, korespondencja oraz dokumentacja Upadłego.Szczegółowe informacje o przedmiocie, miejscu, trybie i warunkach sprzedaży oraz wymogi dot. uczestniczenia w procedurze sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:

www.kaczmarekskonieczna.pl,

www.upadlosci24.pl.Informacje o przedmiocie sprzedaży można również uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

1 275 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 275 000 zł
 • 1 275 000 za m2
Image things

Opole , Opolskie

136 000 zł | 2 pokoje | 44,68 m2 | 1 piętro

 • cena: 136 000 zł
 • 3 044 za m2
Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

123 375 zł | 1,00 m2

 • cena: 123 375 zł
 • 123 375 za m2