Mieroszów , Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 20 900 zł | 29,80 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 20 900 zł
 • Miasto: Mieroszów
 • Powierzchnia: 29,80 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 701 zł
 • Ulica: Plac Niepodległości 20
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 39467X92431717
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-13 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
– lokalu użytkowego położonego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 20
Informacje o nieruchomości
Lokal użytkowy położony na parterze, składający się z jednego pomieszczenia i WC
o powierzchni 29,80 m² p.u. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno –
kanalizacyjną, nie posiada instalacji grzewczej. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Okno lokalu skrzynkowe, ma wystawę wschodnią, wychodzi bezpośrednio na podwórze budynku
przy Placu Niepodległości 20. Drzwi wejściowe płycinowe. Podłoga betonowa. Wyprawy
wewnętrzne tynki cementowo-wapienne, malowanie emulsyjne.
Lokal wymaga kompleksowego wykonania prac budowlanych potrzebnych do doprowadzenia do
doprowadzenia lokalu do stanu użytkowania.
Dla opisanego wyżej lokalu użytkowego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki
energetycznej.
Oznaczenie geodezyjne działki: nr 353/5, obręb Mieroszów 1, Plac Niepodległości 20.
Powierzchnia działki: 197 m².
Nr księgi wieczystej gruntowej: XXXX/XXXXXXXX/X.
Udział w częściach wspólnych budynku i jego urządzeniach, które nie służą do wyłącznego
użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu: 560/10000.
Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych.
Budynek przy Placu Niepodległości 20 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów
teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolami: MUC – przeznaczony dla
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych) tworzących
centrum ośrodka miejskiego i KUC – przeznaczony dla placu rynkowego oraz położony jest
w strefach: „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i „OW” obserwacji archeologicznej.
Informacje o przetargu
 Cena wywoławcza 20.900 zł
 Wadium w wysokości 3.000 zł
 Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się 18.09.2019 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów
nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 13 .0 9.2019 r.

Image things

Świebodzice , Dolnośląskie

58 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 47,00 m2

 • cena: 58 500 zł
 • 1 245 za m2
Image things

Oborniki Śląskie , Dolnośląskie

178 162 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 101,92 m2 | Parter

 • cena: 178 162 zł
 • 1 748 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

56 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,28 m2 | Parter

 • cena: 56 000 zł
 • 1 237 za m2