Puchaczów , Lubelskie

Dom | 193 333 zł | 120,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jarosław Zuń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18/-, 21-040 Świdnik, pokój XIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Gmina Puchaczów ,Ciechanki, 21-013 Puchaczów, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00078066/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej na którą składa się z działka nr 728 o powierzchni 0,2400 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi. - Budynek mieszkalny piętrowy, podpiwniczony, o powierzchni zabudowy: 120,00 m2 - Budynki Gospodarcze o powierzchni zabudowy łącznie 263 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Ciechanki 29A gmina Puchaczów,

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lublin , Lubelskie

63 000 zł | Kawalerka | 41,60 m2

  • cena: 63 000 zł
  • 1 514 za m2
Image things

Nałęczów , Lubelskie

1 816 750 zł | 1 697,89 m2

  • cena: 1 816 750 zł
  • 1 070 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

75 750 zł | 2 pokoje | 33,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 75 750 zł
  • 2 275 za m2