Sulechów , Lubuskie

Mieszkanie | 116 000 zł | 3 pokoje | 91,66 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie


Marcin Ratyński


Kancelaria Komornicza, Aleja Niepodległości 9, Sulechów, 66-100 Sulechów


tel. 780080980 / fax.


Sygnatura: Km 2588/11


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Marcin Ratyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2019 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Świebodzinie Sala numer 1, ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Plac Ratuszowy 28/2, 66-100 Sulechów, dla którego Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2S/00023892/2.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow. użytkowej 68,51m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju; do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 23,15m2 oraz udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynoszący 407/1000. Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej
w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.


Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 5402 0000 0602 0119 9918.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marcin RatyńskiImage things

Sulęcin , Lubuskie

3 102 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 102 667 zł
  • 3 102 667 za m2
Image things

Będów , Lubuskie

149 250 zł | 144,70 m2

  • cena: 149 250 zł
  • 1 031 za m2
Image things

Strzelce Krajeńskie , Lubuskie

110 000 zł | 109,50 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 1 005 za m2