Lublin , Lubelskie

Mieszkanie | 187 500 zł | 2 pokoje | 47,57 m2 | 1 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 187 500 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 47,57 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 3 942 zł
 • Ulica: Generała Witolda Urbanowicza 10
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39318X92082759
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-10 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie


Izabela Jaskowska


Kancelaria Komornicza, ul. 3 Maja 8/9A, Lublin, 20-078 Lublin


tel. 815347446,733553557 / fax. 815347446


Sygnatura: Km 164/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabela Jaskowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy ul. K. Wallenroda 4D, 20-607 Lublin, pokój XXV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Generała Witolda Urbanowicza 10/29, 20-291 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00334718/4.


Suma oszacowania wynosi 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 79 1020 3147 0000 8702 0100 0686.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie mieszczącym się pod adresem: ul. K. Wallenroda 4D, Lublin, 20-607 Lublin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Izabela JaskowskaImage things

Lublin , Lubelskie

232 267 zł | 1,00 m2

 • cena: 232 267 zł
 • 232 267 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

4 826 928 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 826 928 zł
 • 4 826 928 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

75 750 zł | 2 pokoje | 33,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 75 750 zł
 • 2 275 za m2