Jasło , Podkarpackie

Mieszkanie | 104 500 zł | 35,33 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 104 500 zł
 • Miasto: Jasło
 • Powierzchnia: 35,33 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 958 zł
 • Ulica: Kopernika 9
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 450 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39293X92024209
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-21 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle informuje, że posiada możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni 35,33 m2 zlokalizowanego na IV piętrze w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ulicy Kopernika 9/14 do którego przynależna jest piwnica o powierzchni 5,27 m2
i ogłasza ofertowy przetarg na przeniesienie własności w/w lokalu mieszkalnego, z którym związany jest udział w wysokości 4060/421055 w działce nr ew. 1450/86.
Wartość rynkowa mieszkania (wysokość wkładu budowlanego) ustalona przez Zarząd wynosi 104 500,00 zł (brutto) a niżej podajemy warunki wyjściowe ubiegania się o w/w lokal.

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 10 450,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.
Oferty z podaniem proponowanej ceny nabycia lokalu mieszkalnego wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle ul. 3 Maja 40.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie JSM, I piętro - pokój nr 6.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wieczysto-księgowe pokrywa osoba, której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni –
38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 lub telefonicznie: 013/4464049, 4464040, oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl

Image things

Jasło , Podkarpackie

1 750 000 zł | 924,00 m2

 • cena: 1 750 000 zł
 • 1 894 za m2