Opole , Opolskie

Mieszkanie | 116 000 zł | 2 pokoje | 34,33 m2 | Parter

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 116 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 34,33 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 3 379 zł
 • Ulica: Podhalańska 13
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 600 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39251X91925845
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-12 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych (wymagających przeprowadzenia remontu) położonych w Opolu wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu niezbędnych do racjonalnego korzystania z nw. lokali:

2. ul. Podhalańska 13/2 (parter). Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 34,33m2.

Oznaczenie geodezyjne dz. nr 149/5 z km 20 o pow. 0,0157ha, obręb Opole, KW OP1O/00063023/1.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektr., gazowa. Brak ogrzewania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 116.000,00 zł; w tym cena lokalu: 108.506,40 zł; cena gruntu w udziale procentowym: (14,88%): 7.493,60 zł; wadium: 11.600,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 17 września 2019 r. o godz. 9.00 (lokal ul. Podhalańska 6/2), o godz. 9.15 (lokal ul. Podhalańska 13/2) oraz o godz. 9.30 (lokal ul. Orląt Lwowskich 16/5) w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna, III p. 2 klatka schodowa, Pl. Wolności 7-8.

Przystępujący do przetargów zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 12 września 2019 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w załącznikach, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale).

2. Dokonania w ww. terminie wniesienia wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Image things

Opole , Opolskie

184 500 zł | 3 pokoje | 64,65 m2 | 4 piętro

 • cena: 184 500 zł
 • 2 854 za m2
Image things

Opole , Wójtowa Wieś

116 730 zł | 1,00 m2

 • cena: 116 730 zł
 • 116 730 za m2
Image things

Opole , Opolskie

173 000 zł | 2 pokoje | 66,88 m2 | Parter

 • cena: 173 000 zł
 • 2 587 za m2