Kadłubia , Lubuskie

Mieszkanie | 82 725 zł | 2 pokoje | 93,58 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Gerard Majorczyk


Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary, 68-200 Żary


tel. 68 363 18 00 / fax.


Sygnatura: Km 702/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2019 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 118, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy 35/2,Kadłubia, 68-200 Żary, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00024777/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny położony w poziomie 2 kondygnacji składający się z 3 pokoi, łazienki i przedpokoju o pow.50,79 m2 (wg.pomiarów biegłego) i pomieszczeń przynależnych (piwnica, strych, część budynku gospodarczego) o pow.użytkowej 37,02 m2. Natomiast wg.zapisów w księgach wieczystych lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi ma pow.użytkową 93,58 m2 (w tym lokal mieszkalny o pow.56,56 m2, piwnica o pow.5,84 m2, strych po pow.16,83 m2, część budynku gospodarczego o pow.14,35 m2) i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Właściciel lokalu ma udział 41/100 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu. Nieruchomość położona jest w 68-200 Żary Kadłubia 35/2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1R/00024777/9.
Właścicielem lokalu oraz udziałów w nieruchomości wspólnej są Marek Moskalek i Bożena Moskalek na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.


Suma oszacowania wynosi 110 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Gerard Majorczyk  • cena: 91 667 zł
  • 91 667 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

103 875 zł | 3 pokoje | 61,60 m2

  • cena: 103 875 zł
  • 1 686 za m2
Image things

Bytom Odrzański , Lubuskie

187 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 187 500 zł
  • 187 500 za m2