Lubsko , Lubuskie

Mieszkanie | 89 250 zł | 2 pokoje | 68,36 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Grzegorz Świtalski


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 11, Żary, 68-200 Żary


tel. 888-612-817 / fax.


Sygnatura: Km 1671/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: k, położonej przy ul. Grunwaldzka 3/3, 68-300 Lubsko, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00036064/5.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony przy ul. Grunwaldzkiej 3/3 w Lubsku składający się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki z wc, skrytki, przedpokoju o powierzchni 68,36 m2 (wg księgi wieczystej) natomiast wg stanu faktycznego o powierzchni 66,26m2 położony na I piętrze budynku wybudowanego przed 1945r.
Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kan., gazową.
Ogrzewanie etażowe, piec gazowy zainstalowany w skrytce.
Stan techniczny lokalu - przeciętny.


Suma oszacowania wynosi 119 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Grzegorz ŚwitalskiImage things

Lubsko , Lubuskie

963 000 zł | 521,30 m2

  • cena: 963 000 zł
  • 1 847 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

49 000 zł | Kawalerka | 33,53 m2

  • cena: 49 000 zł
  • 1 461 za m2