Lublin , Lubelskie

Mieszkanie | 85 595 zł | 38,92 m2

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 85 595 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 38,92 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 2 199 zł
 • Ulica: Mełgiewska 11C
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 8 559 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39162X91717407
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-30 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości spółki w upadłości z siedzibą w Lublinie sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

1 Prawo własności lokalu użytkowego nr 013
o powierzchni 38,9210 m2
położonego w Lublinie
przy ulicy Mełgiewskiej 11C
w budynku wielokondygnacyjnym. 85.594,95 zł netto
Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "oferta na zakup majątku 3T sp. z o.o. w upadłości" należy składać do 30 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres:
Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Kutnik, ul. Chopina 9/5, 20-026 Lublin.
Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.
Bliższe informacje na temat oferowanych przedmiotów sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 887 407 374. Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na konto masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej cenny netto, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek numer 10 8025 0007 0714 0253 2000 0010. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Image things

Lublin , Lubelskie

91 500 zł | 2 pokoje | 43,92 m2 | 1 piętro

 • cena: 91 500 zł
 • 2 083 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

2 726 200 zł | 1 601,00 m2

 • cena: 2 726 200 zł
 • 1 703 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

187 538 zł | 3 pokoje | 48,10 m2 | Parter

 • cena: 187 538 zł
 • 3 899 za m2