Żabianka , Lubelskie

Obiekt | 35 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 35 000 zł
 • Miasto: Żabianka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 35 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39039X91429341
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-29 - Co to znaczy?

Opis

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Ułęż
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Żabianka
stanowiącej własność Gminy Ułęż

Żabianka

Działka zabudowana nieużytkowanym budynkiem dawnego sklepu. Działka położona w centrum miejscowości Żabianka. Dojazd do nieruchomości
drogami asfaltowymi. Budynek po byłym sklepie jest budynkiem wolnostojącym, parterowym o konstrukcji murowanej- wymiary budynku 9,45m x 9,40 m .

1. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości posiada Gmina Ułęż
2. Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 87 położona w miejscowości Żabianka jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2019 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż,
4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, w przypadku osób
prawnych ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru oraz ewentualnie pełnomocnictwa.
5 Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w wymaganej kwocie (wysokość wadium podana w tabelarycznym wykazie
nieruchomości) nie później niż do dnia 29 sierpnia 2019 r. za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego

Image things

Puławy , Lubelskie

75 657 zł | Kawalerka | 33,28 m2 | 2 piętro

 • cena: 75 657 zł
 • 2 273 za m2
Image things

Radzyń Podlaski , Lubelskie

145 725 zł | 62,90 m2

 • cena: 145 725 zł
 • 2 317 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

2 726 200 zł | 1 601,00 m2

 • cena: 2 726 200 zł
 • 1 703 za m2