Tarnawa Dolna , Podkarpackie

Obiekt | 601 015 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk
Masy Upadłości Podkarpackiego Centrum Leasingowego Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie stosownie do postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 18.07.2019 r. sprzeda :
I . Nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków biurowo - magazynowo -warsztatowych oznaczonych jako działka o nr ewid. 369/1 o pow. 1,4474 ha w obrębie Tarnawa Dolna cena oszacowania - 314 922,00 zł. oraz nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem warsztatowo-administracyjnym oznaczonych jako działka o nr ewid. 369/2 o pow. 2,2256 ha w obrębie Tarnawa Dolna cena oszacowania 281 721,00 zł. obie wpisane do KW KS1S/00080960/1 oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako udział 12/48 działki nr ewid.369/3 o pow. 01631 ha położona w obrębie Tarnawa Dolna wpisana do księgi nr KS1S/00080026/2 cena oszacowania 4 372,00 zł.
Łączna wartość nieruchomości w cenach oszacowania netto - 601 015,00 zł.

Nieruchomości można nabyć spełniając następujące warunki :
Oferowana cena nie może być niższa niż minimalna wskazana w oszacowaniu .
Złożyć pisemną ofertę w zapieczętowanej kopercie z napisem: "Przetarg PCL Sp. z o.o. - V GUp. 268/18 -postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku - NIE OTWIERAĆ" w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4,
w terminie 30 dni od daty ukazania się w prasie ogłoszenia o sprzedaży.
Wpłacić wadium w kwocie 10% ceny oszacowania na rachunek Upadłego:
83 8642 1126 2012 1109 8597 0001

Image things

Łukawica , Podkarpackie

23 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 23 000 zł
  • 23 000 za m2
Image things

Babica , Podkarpackie

1 032 884 zł | 338,03 m2

  • cena: 1 032 884 zł
  • 3 056 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

118 667 zł | 4 pokoje | 64,75 m2 | Parter

  • cena: 118 667 zł
  • 1 833 za m2